2013. július 29., hétfő

Rendszerkritika és marxizmus 2.: dióhéjban

Miután leírtam, hogyan is jutottam el Marxhoz, és hogyan is vagyok én marxista, most nagyon röviden összefoglalom azt is (dióhéjban), hogy mik ennek a rendszerkritikai világlátásomnak az alapgondolatai. Elöljáróban fontos kiemelnem, hogy itt most az általam és mások által átértelmezett "marxi"  (szándékosan idézőjelben) gondolatokra szorítkozom, s nem tárgyalom mélyebben világlátásom számos más elemét (kereszténység, feminista megközelítés stb.), nem térek ki expliciten a Marxot szintén átértelmező Paulo Freire meglátásaira sem részletesen, amelyeket szintén nagyon fontosnak, meghatározónak tartok világnézetemben. Itt most a marxizmus (számomra kiemelkedő) lényegi elemeinek bemutatására szorítkozom. Nagyon leegyszerűsítő módon. 

Rendszerkritika és marxizmus 1.: a történetem

Itt az ideje, hogy írjak néhány szót a nézeteimet az utóbbi években egyre inkább meghatározó megközelítésről, amely nem igazán mainstream és nem népszerű. Megkockáztatom, hogy több kritikát kap(hat)ok ezért, mint a meleg témájú blogbejegyzéseimért. Ezzel két csoportot is magamra haragítok: a konzervatívokat és a liberálisokat, sőt akár egy harmadikat is, a (valójában szintén liberális) baloldaliakat, akik el akarnak határolódni a marxista gyökerektől. 

Hogy lehetséges az, hogy egy 56-os politikai fogoly fia, aki az elmúlt rendszer utolsó éveiben valamennyire maga is megtapasztalta annak nyomorító mechanizmusait, ma Magyarországon, 2013-ban marxistának vallja magát? Ráadásul marxistának és hívő kereszténynek? Válaszolva a jogos kérdésre, bemutatom most a nézeteim mögötti történetet, ahogyan magamévá tettem ezt a radikális rendszerkritikai szemléletet. 

2013. július 17., szerda

Az iskolai kutatásunk új blogja/The new blog of our school research

Elindítottam egy blogot, amit együtt csinálunk a középiskolásokkal itt; the new blog of our school research started: 

2013. július 12., péntek

Meleg lobbi?

Most elárulok egy "szakmai titkot". Én általában úgy írok blogot, hogy rámjön az írhatnék, és akkor leülök és írok, sokat-sokat. És akkor általában több blognyira valót is megírok, vagy elkezdek megírni, s aztán véglegesítem a bejegyzéseket, és szépen sorban, fokozatosan, időbeli kihagyásokkal közéteszem. Hát ez nem túl szerencsés abban az esetben, ha közben megváltozik valamennyire a véleményem. Így van most ezzel a bejegyzéssel is. De nem baj, talán szerencsés is így, mert látszik, hogy alakulok, tanulok, változom. :) Arról, hogy mit is gondolok másképp majd a blogbejegyzés végén írok pár szót.

Gyakran hallom mostanság ezt a szóösszetételt: "meleg lobbi". Legutóbb még Ferenc pápa ajkára is adták a vatikáni meleg lobbi emlegetését (miközben valójában nem tudjuk, hogy mi hangzott el zárt ajtók mögött). Őszintén szólva mindig elmosolyodok, amikor ezt a kifejezést hallom, mert ami mögötte van az a kép viccesen torz. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy nyilván sokan engem is ehhez a meleg lobbihoz sorolnának, és ilyenkor nevethetnékem támad. Milyen "jó is lenne" tulajdonképpen, ha tényleg egy ennyire befolyásos csoport tagja lennék, akik gyökeresen megváltozotatják a társadalmat, elérik, amit szeretnének, mindenbe beavatkoznak, mindenhol ott vannak, kiváló az érdekérvényesítésük, sok pénzük van, stb. Húh, hát jó sokat néznek ki belőlünk nem mondom. De mi is ez a meleg lobbi? Létezik egyáltalán? Tényleg ennyire befolyásos?


2013. július 10., szerda

Pride workshop középiskolásokkal

"Megvetéssel, gyűlölettel a gimnáziumomban még nem találkoztam. Ez egy különleges, toleráns közösség."

"Általános iskolában az utolsó félévem kín és gyötrelem volt. Mindennap egy kudarccal teli harc volt fegyverszünet nélkül, amelyen legalább tízszer szíven találtak. Pedig én csak védtem a váramat nem támadtam soha. Az utolsó hónapban volt, hogy nem mentem be, mert a lelki nyugalmamat akartam megőrizni."

"A történelem tanárom így nyilatkozott ebben a témában: 'Akinek szaros a farka vége, annak le kell vágni...!'"

Csak néhány ízelítő azokból a történetekből, amiket megosztottunk a Pride LMBTQ-ként az iskolában workshopján. A műhely egy kutatásból született, amely nem a hagyományos módon folyó vizsgálat. Itt a résztvevők, középiskolás fiatalok (11-en), nem vizsgált személyek, hanem maguk is részesei a kutatás folyamatának egy Facebook-csoportban, és élő találkozások során oszthatják meg elsősorban az iskolához kapcsolódó tapasztalataikat mint LMBQ fiatalok. Velük együtt szerveztük és tartottuk ezt a workshopot is. 

A műhelyre nagyon sokan eljöttek. Fiatalok, tanárok, más érdeklődők. Mi a csoportból öten voltunk ott, 4 középiskolás és jómagam a kutatás vezetője. 
Rövid bemutatkozásunk után arra kértük a résztvevőket, hogy mondjanak egy-egy szót, ami eszükbe jut, ha a témára gondolnak: Milyen ma hazánkban egy LMBTQ fiatalnak az iskolában?
A következő sokatmondó szavak hangzottak el: bizonytalan, homofób tanárok, meleg tanárok, kirekesztettség, rejtőzködés, elfogadó barátok, elfogadó tanárok, eltérő iskolák, bullying (iskolai zaklatás)...

Ezután a középiskolások is megosztottak tapasztalatokat, vallomásokat, és ezekről beszélgettünk. Majd néhány szóban bemutattam a kutatást és módszertanát laikus közönség számára utalva olyan tudományos kategóriákra, mint részvételi etnográfia, fókuszcsoport. Ezután megosztottunk egy a csoportban felmerült dilemmát (megkülönböztetés-e, ha a meleg diák úgy érzi, nem fejez(het)i ki a párjával az intimitást úgy, mint hetero társai), és néhány további iskolai esetet (pl. hogy az egyik fiatal anyukáját az egyházi iskola igazgatója megkérte, kérje a fiú magántanulói státuszba vételét, miután nyíltan vállalta melegségét, hivatkozva állítólagos szülői panaszokra), s megkértük a résztvevőket, hogy kisebb hármas csoportokban, vagy párban gondolkodjanak azon, ők hogyan folytatnák a történeteket, mit tennének stb. 

Ezután egy aktív beszélgetés alakult ki arról, hogyan tudnánk fellépni az iskolai kirekesztés eseteivel szemben. 
A következő ötletek hangoztak el: asszertív szülők, egyházak és LMBTQ szervezetek együttműködése, meleg – heteró szövetség, EBH, nyilvánosság, média, vlogok, iskolapszichológus, tanárok beszélgetése, forradalom?, DÖK, kapcsolat nevelési tanácsadókkal
A workshopra készített és ott a résztvevőkkel együtt módosított diák megtekinthetők itt: 

Az előre összeírt további hosszabb tapasztalat-leírások, vallomások megtekinthetők itt: