2013. augusztus 13., kedd

Rendszerkritika és marxizmus 3.: LMBT+ témák és aktivizmus rendszerkritikai szemmel

Ahogyan ígértem, írok az LMBT+ témák és aktivizmus rendszerkritikai (marxista) megközelítéséről. Hogy jól érthető legyen ez a bejegyzés, az előző rendszerkritikait legalább el kellene hozzá olvasni :)  Bár tudom, ez utóbbi bejegyzéseim nem könnyű olvasmányok... :), de fontosnak tartottam megírni őket. Elöljáróban még annyit, hogy itt nem egy teljes "rendszerkritikai queer" elméletet fejtek ki, inkább csak a mainstream megközelítéssel kapcsolatban fogalmazok meg kritikát, és néhány alapgondolatot vázolok fel. 

Rendszerkritikai szemmel az aktuális LMBTQ aktivizmus nem radikális (ezen én mindig gyökereset értek, gyökerestül változtatót, és alapvetően pozitív kifejezés a számomra). A hazai LMBTQ aktivizmus kétségtelenül nagyon fontos szerepet töltött és tölt be Magyarországon a jogokért való harc, az érdekvédelem területén. Én azonban - baloldali szemmel - úgy látom, hogy valójában nem LMBTQ érdekvédelemre van szükség, és a jogokért folyó harc szintén figyelmen kívül hagy mélyebben rejlő problémákat. A társadalmi folyamatokat - amiknek csupán az egyik dimenziója az LMBTQ emberek elnyomása - áthatja a kizsákmányolás rendszere, amelyet nem lehet érdekvédelemmel, a polgári jogok kivívásával megváltoztatni.

2013. augusztus 5., hétfő

Miért nem jó, ha gyógyítani akarjuk a melegséget?

Hazánkba is begyűrűzött a homoszexuális orientációt megváltoztatni akaró reparatív terápia (ráadásul, szemben a nyugati tendenciákkal) szakmai (pszichológiai) támogatással (ld. itt). Ez az irány külföldön is megvan, de ott egyrészt a szélesebb szakma egyértelműen szembehelyezkedett ezzel a "terápiával", másrészt ott már több a melegek megváltozását támagató, vallási alapú mozgalom becsődölt, a vezetők bocsánatkérésével feloszlott. Legutóbbi az egyik legnagyobb és leghíresebb: az Exodus (katt ide v. ide) (a szervezet vezeteőinek bocsánatkérését ld. itt). Nálunk egy nem elfogadó társadalmi közegbe szakmai támogatással került be ez a rendkívül ártalmas diskurzus. Miért ártalmas

2013. július 29., hétfő

Rendszerkritika és marxizmus 2.: dióhéjban

Miután leírtam, hogyan is jutottam el Marxhoz, és hogyan is vagyok én marxista, most nagyon röviden összefoglalom azt is (dióhéjban), hogy mik ennek a rendszerkritikai világlátásomnak az alapgondolatai. Elöljáróban fontos kiemelnem, hogy itt most az általam és mások által átértelmezett "marxi"  (szándékosan idézőjelben) gondolatokra szorítkozom, s nem tárgyalom mélyebben világlátásom számos más elemét (kereszténység, feminista megközelítés stb.), nem térek ki expliciten a Marxot szintén átértelmező Paulo Freire meglátásaira sem részletesen, amelyeket szintén nagyon fontosnak, meghatározónak tartok világnézetemben. Itt most a marxizmus (számomra kiemelkedő) lényegi elemeinek bemutatására szorítkozom. Nagyon leegyszerűsítő módon. 

Rendszerkritika és marxizmus 1.: a történetem

Itt az ideje, hogy írjak néhány szót a nézeteimet az utóbbi években egyre inkább meghatározó megközelítésről, amely nem igazán mainstream és nem népszerű. Megkockáztatom, hogy több kritikát kap(hat)ok ezért, mint a meleg témájú blogbejegyzéseimért. Ezzel két csoportot is magamra haragítok: a konzervatívokat és a liberálisokat, sőt akár egy harmadikat is, a (valójában szintén liberális) baloldaliakat, akik el akarnak határolódni a marxista gyökerektől. 

Hogy lehetséges az, hogy egy 56-os politikai fogoly fia, aki az elmúlt rendszer utolsó éveiben valamennyire maga is megtapasztalta annak nyomorító mechanizmusait, ma Magyarországon, 2013-ban marxistának vallja magát? Ráadásul marxistának és hívő kereszténynek? Válaszolva a jogos kérdésre, bemutatom most a nézeteim mögötti történetet, ahogyan magamévá tettem ezt a radikális rendszerkritikai szemléletet. 

2013. július 17., szerda

Az iskolai kutatásunk új blogja/The new blog of our school research

Elindítottam egy blogot, amit együtt csinálunk a középiskolásokkal itt; the new blog of our school research started: 

2013. július 12., péntek

Meleg lobbi?

Most elárulok egy "szakmai titkot". Én általában úgy írok blogot, hogy rámjön az írhatnék, és akkor leülök és írok, sokat-sokat. És akkor általában több blognyira valót is megírok, vagy elkezdek megírni, s aztán véglegesítem a bejegyzéseket, és szépen sorban, fokozatosan, időbeli kihagyásokkal közéteszem. Hát ez nem túl szerencsés abban az esetben, ha közben megváltozik valamennyire a véleményem. Így van most ezzel a bejegyzéssel is. De nem baj, talán szerencsés is így, mert látszik, hogy alakulok, tanulok, változom. :) Arról, hogy mit is gondolok másképp majd a blogbejegyzés végén írok pár szót.

Gyakran hallom mostanság ezt a szóösszetételt: "meleg lobbi". Legutóbb még Ferenc pápa ajkára is adták a vatikáni meleg lobbi emlegetését (miközben valójában nem tudjuk, hogy mi hangzott el zárt ajtók mögött). Őszintén szólva mindig elmosolyodok, amikor ezt a kifejezést hallom, mert ami mögötte van az a kép viccesen torz. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy nyilván sokan engem is ehhez a meleg lobbihoz sorolnának, és ilyenkor nevethetnékem támad. Milyen "jó is lenne" tulajdonképpen, ha tényleg egy ennyire befolyásos csoport tagja lennék, akik gyökeresen megváltozotatják a társadalmat, elérik, amit szeretnének, mindenbe beavatkoznak, mindenhol ott vannak, kiváló az érdekérvényesítésük, sok pénzük van, stb. Húh, hát jó sokat néznek ki belőlünk nem mondom. De mi is ez a meleg lobbi? Létezik egyáltalán? Tényleg ennyire befolyásos?


2013. július 10., szerda

Pride workshop középiskolásokkal

"Megvetéssel, gyűlölettel a gimnáziumomban még nem találkoztam. Ez egy különleges, toleráns közösség."

"Általános iskolában az utolsó félévem kín és gyötrelem volt. Mindennap egy kudarccal teli harc volt fegyverszünet nélkül, amelyen legalább tízszer szíven találtak. Pedig én csak védtem a váramat nem támadtam soha. Az utolsó hónapban volt, hogy nem mentem be, mert a lelki nyugalmamat akartam megőrizni."

"A történelem tanárom így nyilatkozott ebben a témában: 'Akinek szaros a farka vége, annak le kell vágni...!'"

Csak néhány ízelítő azokból a történetekből, amiket megosztottunk a Pride LMBTQ-ként az iskolában workshopján. A műhely egy kutatásból született, amely nem a hagyományos módon folyó vizsgálat. Itt a résztvevők, középiskolás fiatalok (11-en), nem vizsgált személyek, hanem maguk is részesei a kutatás folyamatának egy Facebook-csoportban, és élő találkozások során oszthatják meg elsősorban az iskolához kapcsolódó tapasztalataikat mint LMBQ fiatalok. Velük együtt szerveztük és tartottuk ezt a workshopot is. 

A műhelyre nagyon sokan eljöttek. Fiatalok, tanárok, más érdeklődők. Mi a csoportból öten voltunk ott, 4 középiskolás és jómagam a kutatás vezetője. 
Rövid bemutatkozásunk után arra kértük a résztvevőket, hogy mondjanak egy-egy szót, ami eszükbe jut, ha a témára gondolnak: Milyen ma hazánkban egy LMBTQ fiatalnak az iskolában?
A következő sokatmondó szavak hangzottak el: bizonytalan, homofób tanárok, meleg tanárok, kirekesztettség, rejtőzködés, elfogadó barátok, elfogadó tanárok, eltérő iskolák, bullying (iskolai zaklatás)...

Ezután a középiskolások is megosztottak tapasztalatokat, vallomásokat, és ezekről beszélgettünk. Majd néhány szóban bemutattam a kutatást és módszertanát laikus közönség számára utalva olyan tudományos kategóriákra, mint részvételi etnográfia, fókuszcsoport. Ezután megosztottunk egy a csoportban felmerült dilemmát (megkülönböztetés-e, ha a meleg diák úgy érzi, nem fejez(het)i ki a párjával az intimitást úgy, mint hetero társai), és néhány további iskolai esetet (pl. hogy az egyik fiatal anyukáját az egyházi iskola igazgatója megkérte, kérje a fiú magántanulói státuszba vételét, miután nyíltan vállalta melegségét, hivatkozva állítólagos szülői panaszokra), s megkértük a résztvevőket, hogy kisebb hármas csoportokban, vagy párban gondolkodjanak azon, ők hogyan folytatnák a történeteket, mit tennének stb. 

Ezután egy aktív beszélgetés alakult ki arról, hogyan tudnánk fellépni az iskolai kirekesztés eseteivel szemben. 
A következő ötletek hangoztak el: asszertív szülők, egyházak és LMBTQ szervezetek együttműködése, meleg – heteró szövetség, EBH, nyilvánosság, média, vlogok, iskolapszichológus, tanárok beszélgetése, forradalom?, DÖK, kapcsolat nevelési tanácsadókkal
A workshopra készített és ott a résztvevőkkel együtt módosított diák megtekinthetők itt: 

Az előre összeírt további hosszabb tapasztalat-leírások, vallomások megtekinthetők itt: 2013. június 27., csütörtök

Köszönet! Thank you! Megyek a konferenciára! I will go to Oxford!

Köszönöm az adományokat! Igazán megindító, hogy gyakorlatilag három nap alatt össze is gyűlt a konferencia részvételi díja.
68800 Forint adomány érkezett be (részben paypalra, részben utalással), plusz 20 Font készpénzben. A paypal díjlevonás ebből: -2234 Forint. Tehát maradt összeg: 66566 Ft.
A konferencia részvétel díja (paypal befizetéssel) 190 Font volt = 68615 Ft. Be is fizettem!
A készpénzben kapott 20 Fontot Angliában az ottani költségekre használom fel: helyi közlekedés, esetleg London-Oxford buszjegy, költőpénz.
Nagyon köszönöm!
Úgy gondolom, a performance jól működött, és megmutatta, hogy van szolidaritás. 

Thank you so much. It is moving that the amount of the conference fee has been collected  in only three days.
All together 68800 HUF donation arrived to my bank and paypal account, and I received 20 Pound cash from someone. The paypal fee was - 2234 HUF. The final sum is 66566 HUF (plus 20 Ł)
I have already paid the conference fee (by paypal): 190 Ł  = 68615 HUF.
The 20 Ł cash will be used for local travel (ad es.: London - Oxford), and/or other costs in England.
Thank you again.
I think the performance has worked: solidarity has won!


2013. június 23., vasárnap

Adományok/Donations

THANK YOU FOR ALL! Please look at my next post. 
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK! Kérem, nézzék meg a következő posztomat. 

Scroll down for English, please. 

Dr. Mészáros György egyetemi oktató és kutató vagyok. E szöveget alapvetően azok fogják érteni, akik ismernek közelről vagy távolról, de szeretnék áttételesen másokat is megszólítani, akik ide tévednek, másoktól  hallanak rólam. Egy alaposan végiggondolt, de igencsak ellentmondásos döntést hoztam. Gyűjteni fogok, úgy is mondhatom: koldulok az interneten. Hogy mire gyűjtök? Hadd osszam meg hosszabban: 

2013-ban elkezdtem egy kutatást középiskolás leszbikus, meleg, queer fiatalokkal. A kutatás egy sajátos, résztvevő, a fiatalokat is bevonó kutatás, amiben ők nem a vizsgálat "tárgyai", hanem aktív résztvevők, kutatótársak, s velük együtt építjük föl a kutatásból születő tudást: az "iskolai tapasztalatok melegként" témában, egy (a résztvevők védelme miatt) zárt (titkos) Facebook csoport kereteiben, és élő találkozások során. A kutatást csak saját kontómra, mindenféle kutatási pénz nélkül végzem. 

Ennek a kutatásnak a módszertana is érdekes, újszerű, és fontosnak gondolom, hogy mind a tartalmáról, mind a módszerekről kommunikáljak neveléstudományi közegben is. Ennek része, hogy beadtam egy absztraktot egy nemzetközi konferenciára: az oxfordi Ethnography and Education Conference-re (http://www.ethnography.webspace.virginmedia.com/Ethnography_Conference/Home_page.htm), ahová minden évben csak kb. 50 fő kerülhet be. Mindenki önálló szekcióban mutathatja be a kutatását, élénk dialógus van minden cikkhez kapcsolódóan, el kell ugyanis küldeni a tanulmányt (angol nyelven) előre a konferencia előtt, és a szekció résztvevői elolvassák a szöveget, és arról beszélgetnek végig. Tavaly is részt vehettem ezen a konferencián, nagyon jó szakmai élmény volt, és nemsokára egy könyvfejezetként jelenik meg akkor írt tanulmányom, szintén meleg témában. 

Bár elfogadott absztraktom van, ebben az évben nehéz helyzetbe kerültem, mert az egyetemem nem támogatja a nemzetközi konferenciarészvételt. A megvonások miatt erre nincs lehetőség. Én viszont most saját zsebből nem tudom kifizetni a 185 Font (~ 64000 Forint) részvételi költséget. Minden mást megoldok: repülök olcsó fapadossal, Oxfordban jóbarátomnál szállok meg, de a konferencia díját nem tudom kigazdálkodni. Sajnos vonatkozó pályázatot sem találtam. Így végső kétségbeesésemben úgy döntöttem, megpróbálom rá összegyűjteni a pénzt az interneten. A konferencián való részvétel nekem is fontos szakmailag, de úgy gondolom, hogy a téma megjelenítése nemzetközi színtéren is olyan ügy, amiért lehet gyűjteni. 

Tisztában vagyok vele, hogy ellentmondásos ez a gyűjtés. Vannak sokkal fontosabb ügyek, vannak, akik nagyon rosszul élnek, és én ráadásul olyan szerencsés vagyok, hogy gyakran kijutok külföldre, mert hívnak konferenciákra (és kifizetik a részvételi díjat), pályázok tanulmányutakra, tagja vagyok egy nemzetközi szervezetnek stb. (Nem saját zsebből utazom!) De úgy vélem, hogy mindezzel együtt ez is lehet egy fontos ügy, és erre a konferenciára nem tudok kimenni, pedig ez az egyik legfontosabb számomra. Ezt a cselekvést egyfajta performance-nak is szánom: ma Magyarországon egy egyetemi oktató és kutató az interneten koldul konferencia-részvételért. Legyen ez elgondolkodtató, vitát ébresztő. Lehet nyugodtan (egyet nem értőleg is természetesen) hozzászólni. Ez számomra egy érdekes kísérlet is. Vajon működik-e egy ilyen? Mennyire? Milyen reakciókat vált ki? 
A legerősebb kritika talán azért érheti ezt a gyűjtést, mert individuális, csak rám vonatkozik. Ez jogos, de ahogyan írtam ez egy első kísérlet: most SOS megoldást találni a konkrét problémámra. A későbbiekben lehet, hogy hasonló adományozást kezdeményezek, hogy általában fiatal kutatók ki tudjanak jutni külföldi konferenciákra, bár hozzá kell tegyem, úgy vélem, nem ez lenne erre a problémára a megoldás. 

Ha tehát a fenti leírás után úgy döntött/döntöttél, hogy szívesen adakozik/adakozol, akkor várom az adományát/adományod (minden forint/euro/font/dollár számít) vagy a fenti paypal gomb segítségével  (ez esetben az összeget forintban kell megadni, de lehet tudomásom szerint valutában is fizetni) vagy az OTP 11773030-12347977 számlaszámra átutalva (ez utóbbi mód esetén, kérem beírni a közlésmezőbe: adomány). Már az is segítség, ha nem a teljes összeget kell (kölcsönt felvéve) kifizetnem. Adományokat és nem szponzorokat keresek, tehát nem fogom senki nevét, szervezetét nyilvánosságra hozni, és teljesen titkos maradhat. A befolyt összegről időről időre itt e blogon tájékoztatást adok, és elszámolok az összegről. Felteszem ide a konferenciarészvételt igazoló lapot, és az elkészült tanulmány kivonatát. Leállítom a gyűjtést, amint összegyűlt a részvételi díj. Amennyiben netán magasabb összeg folyna be, több egymás utáni nagyobb adományozás miatt, a többletet (jelzem a blogomban és) az utazásra fogom költeni, illetve a most is folyó kutatás egyéb költségeire (pl. a csoporttalálkozókra feljutás támogatása vidéki fiataloknak) fordítom (ezek eddig is voltak, de a saját zsebemből fizettem). Természetesen ez az adományozás a bizalomra épít, de utána lehet nézni annak, ki is vagyok, mit is csinálok (aki nem ismer még): különösen a  http://www.meszarosgyuri.hu/oldalon. Továbbá szívesen válaszolok kérdésekre a meszarosgyuri.d at gmail.com címen. 

Köszönöm! 

English version: 

I am György Mészáros, PhD, university teacher and researcher. This text is understandable mainly for my friends and aquintances, but you can have more information about me on my website: http://www.meszarosgyuri.hu/
I have made a quite controversial decision. I am collecting donations on the Internet. Why? What is my purpose? Let me explain it. 

In 2013, I started a participatory research project on my own (without any funds) with LGQ high school students. Together with the students, we as a "group of researchers" are sharing our experiences on being LGBTQ in school, and creating shared knowledge on this issue. We have a secret Facebook group where we develop this  knowledge together. This inquiry is quite interesting also from a methodological point of view, and I decided to share the first results and the specificities, experiences of the research process with an international audience. I have an abstract accepted for the Ethnography and Education Conference in Oxford http://www.ethnography.webspace.virginmedia.com/Ethnography_Conference/Home_page.html. It is a unique conference (you can read  more information about it on the conference website), and it would be very important (to me and to the project) to present my paper at the conference. (Last year I have already participated in the conference, and my paper presented will be published as a book chapter, soon.) 

But this year, I have a problem. Because of the cuts, my university cannot finance any international conference participation, and I can't afford the 185 Ł (British Pound) (~ 64000 HUF) conference fee by myself (an assistant professor's salary is very low in Hungary). So, as my last chance, I decided to collect the sum of the fee on the Internet. I will pay the journey, I have a good friend in Oxford I can stay by, but the conference fee is really too expensive for me. 

I am aware of the controversial nature of my action, it can be criticized for several reasons: there are more important issues, poor people around us, it is mainly an individual cause, I can travel a lot to different conferences, because of other resources (I am member of an international association, too: ATEE), but this conference is not financed, but the most important to me, and I still think it might be considered an important cause. This collecting is also a performance that raises discussion, dialog, reactions around this issue: a Hungarian university teacher and researcher is "bagging" on the Internet to be able to pay for a conference fee. Every respectful comment (of course even disagreement) is welcome. 

After this short presentation, if you have decided to donate money for this purpose (every pound, euro or dollar counts), please, use the above paypal button (in this case you could pay in foreign currency, but you should write the amount in HUF)
or transfer money directly to my bank account (in this case, please indicate: "donation"): 
OTP 11773030-12347977
SWIFT: OTPVHUHB
IBAN: HU61117730301234797700000000

It is helpful, if I just don't have to pay all the sum on my own (borrowing money).
Transparency is very important to me. I will post here the certificate of participation, and some excerpts of my paper. I will post also the actual sum from the donations (time to time), and I will close the process when it arrives to 185 Ł (equivalent in HUF).
If you have any question, don't hesitate to contact me: meszarosgyuri.d at gmail.com 

Thank you. 
Új blogoldal

Létrehoztam egy új blogoldalt, mert a honlapommal ki tudja mi lesz :) És most szeretnék többet blogolni. Mindjárt egy igencsak érdekes bejegyzéssel fogom kezdeni: adományt gyűjtök. De nem csak ezért jött létre ez az oldal, hanem ide tervezem áttelepíteni honlapomról a blogomat.